fbpx

Not A Question….Rather an Answer…..

17
Jan
2009

स्वरूप-ज्ञान ही….साधनेची फलनिष्पत्ती नाही….

खरेतर साधकभावाचीच निवृत्ती आहे.

साधनेदरम्यान झालेला…..”साधक..साधन..आणि साध्य”

ह्या त्रिपुटीचा

तो…’साक्षात्कार’ आहे.

Cheersssssss………

No Comments

Leave a Reply

Top