fbpx

09
Feb
2009
अनंत, अव्यक्त, अदॄष्य………”अद्वैत”,
सहज… स्वभावगत… अकारण…केवळ मौज म्हणून…
अनंत, व्यक्त, दृष्य….द्वैत रूपात
अवतरले आहे !
One Comment
  1. yssss

    Reply
    1

Leave a Reply

Top