fbpx

आत्मबोध… जसा शून्याचा पाढा

शून्याचा पाढा

० x १ = ०
० x २ = ०
० x ३ = ०
० x ४ = ०
० x ५ = ०
० x १० = ० 

‘शून्याचा पाढा’…
रोज, किती वेळा पाठ करता….?
….कधीतरी ‘पाठ’ करता का रे……..!???:-)

सप्रेम नमस्कार

-नितीन राम

06 MARCH 2009

Top