fbpx

ऐका हो ऐका न संपणारा नाद

नाद
नाद* नाहि करायचा, नाद**…फक्त ऐकायचा! 🙂
जो सकारण येणार, तो कधीतरी जाणारच ना! जो अकारण आहेच, तो कोठे जाणार!
(*नादः जो विविध प्रक्रियांमुळे, सकारण उठतो तो आहत नाद, 
**नादः जो कायम, अकारण असतोच तो अनाहत नाद)
सप्रेम शुभेच्छा
-नितीन राम
०४ सप्टेंबर २०१०
Top