fbpx

देव कोठे भेटेल

देव सापडत का नाही???

कसा सापडेल बरं…??
देव बसला आहे
भक्ताच्या पायापाशी…
सतत… अविरत!
आणि… भक्त मात्र शोधतो आहे
त्याला डोक्याने… सैरा-वैरा…!
भक्ताला वेळच नाहीये…
थोडे वाकून बघण्यासाठी…
जरासे झुकण्यासाठी…
थोडे थांबण्यासाठी…
त्याला ओळखण्यासाठी…
स्वतःला जाणण्यासाठी….

सप्रेम नमस्कार

जय गुरु

-नितीन राम
११ जुलै २०१२
http://www.abideinself.blogspot.com/
जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली.

Top