fbpx

प्रेमाला उपमा नाही ते देवाघरचे देणे

प्रेम रोख… संशय उधार…..!

संशय उधार… संदेह उधार, कल्पना उधार… धारणा उधार!
प्रश्न उधार… उत्तरे उधार, शब्द उधार.. शब्दार्थ उधार!
बेड्या उधार… बंधने उधार! शोध उधार… शोधणारा उधार!
सुख उधार… दु:ख उधार, मृत्यू उधार… भीती उधार!
भूत उधार… भविष्य उधार, चिंता उधार… सर्व आधार उधार!

पण जे-जे अनमोल ते मात्र… रोख आणि फुकट!!

प्रेम फुकट… प्राण फुकट, जाग फुकट… झोप फुकट!
तन फुकट… मन फुकट, तहान फुकट… भूक फुकट!
डोळे फुकट… दृष्टी फुकट, जिव्हा फुकट… वाचा फुकट!
स्वः फुकट… स्व-अर्थ फुकट, हास्य फुकट… स्वास्थ्य फुकट!

दिवस फुकट… रात्र फुकट, धैर्य फुकट… स्थैर्य फुकट!
हर्ष फुकट.. आनंद फुकट, त्रिगुण फुकट… पंचेन्द्रिये फुकट!
जन्म फुकट… जीवन फुकट, आकाश फुकट… प्रकाश फुकट!
शांती फुकट… विश्रांती फुकट, संधी फुकट… समाधान फुकट!

करमणुकीसाठी द्वैत फुकट आणि ………………….
आपलेच… सनातन अद्वैत स्वरुपही फुकट!

आभार फुकट… नि धन्यताही फुकट!!
सप्रेम नमस्कार … तोही फुकट……!!!! 🙂

वर्तमान फुकट आहे फक्त जरा पुन्हा एकदा पहां…

जय गुरु

नितीन राम
०९ जून २०११

http://www.abideinself.blogspot.com/
Whatever the question, Love is the Answer!

*प्रेम रोख… संशय उधार: Love is Cash & Doubt is Borrowed/ Love is Natural but Doubt isn’t.
*फुकट: Free/ Natural
*उधार: Borrowed/ Not Natural

Related posts:

Whatever the question, Love is the only Answer!
http://abideinself.blogspot.in/2011/01/whatever-question-love-is-only-answer.html
Love is the Gate
http://abideinself.blogspot.in/2012/02/love-is-gate.html
love – love = LOVE
http://abideinself.blogspot.in/2012/02/love-love-love.html

Top