fbpx

मी कोण आहे

‘मी’ कोण आहे? : मूळभूत प्रश्न

“मूळ-भूत” प्रश्नाचे उत्तर मिळत नसते.
‘भूत’ नष्ट झाले की…. ‘मूळ’ आपसुक उघडे पडते…
‘मूळ-स्वरुप’ आपसुक मोकळे होते…!
‘भूत’ म्हणजे काय… कल्पना… भास.
जे नाहीये पण आहे असे वाटते.. ‘ते’.
‘भूत’ म्हणजे… शोधणारा… साधणारा…!
कशाला साधायला जाते आहे हे भूत…
तर मूळाला,
मूळ-स्वरुपाला… जे स्वतः असंध आहे ! 🙂
सप्रेम नमस्कार
-नितीन राम
०१ मार्च २०१२
जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली.

Related Links:

‘मी’ कोण आहे? – एक सोप्पे कोडे!
https://nitinram.com/new/2012/05/12/blog-pos-11/
Life is an illusion…Beyond doubt, Beyond belief
https://nitinram.com/new/2012/04/21/life-is-illusionbeyond-doubt-beyond/

NISHABDA – The Wordless
https://nitinram.com/new/2010/11/27/nishabda-wordless/
निशब्द
https://nitinram.com/new/2010/03/27/blog-pos-31/

Top