fbpx

सप्रेम शुभेच्छा

तुझे आहे तुजपाशी परी तू जागा चुकलासी

तुझे आहे तुजपाशी परी तू जागा चुकलासी
“अर्जुन-पण” हे हृदयामध्ये इतके घट्ट कवटाळले गेले आहे कि त्यामुळे
कृष्णाची भगवत-गीता वर्षोंवर्षे फक्त बुद्धीतच (डोक्यातच) घुट्मळती आहे.
“अर्जुन-पणा”वर जरासा… ‘प्रज्ञेचा प्रकाश’ पडण्याचा अवकाश आहे कि
हृदयातून कृष्ण आपसुकपणे प्रकट होण्यास…….केव्हापासूनचा उत्सुक आहे….! 🙂
सप्रेम शुभेच्छा
-नितीन राम
१२ ऑगस्ट २०१०
Top