fbpx

हरि हमारा ह्मे भजेरे…. हम पायो बिसराम

हरि भजनाविण काळ जाऊच शकत नाहिये रे…….! :-)

हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
दोरिच्या सापा भिऊन भवा, भेटी नाही जीवा शिवा;
अंतरिचा ज्ञान-दिवा मालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
विवेकाची ठरेल ओल, ऐसे बोलावे बोले;
आपुल्यामते उगीच चिखल कालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
संतसंगतीने उमज, आणुनी मनी पुरत समज;
अनुभवाविन मान हालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
सोयरा म्हणे ज्ञानज्योती, तेथे कैची दिवस-राती!
तयाविन नेत्रपाती हालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ जाऊच शकत नाहि रे…….! 🙂
सप्रेम नमस्कार
जय गुरु
Top