fbpx

More you Know farther you Go

निशब्द

शब्दांचे हार आणि शब्दांचेच तुरे,
निशब्दासाठी पडतात सर्वच अपुरे !
शब्दांचेच प्रश्न आणि शब्दांतलीच उत्तरे,
निशब्दासाठी खेळ आहेत सारी ‘प्रश्न आणि उत्तरे’ !
शब्दांच्या पतंगाला शब्दांचाच दोरा,
आकाशाला जरी भिडला तरी कोराच्या कोरा !
शब्दांच्या किनार्‍यावर वाहते आहे शब्दांचीच नांव,
कसा कळेल तिला कधी निशब्दाचा ठांव !
शब्द म्हणजे आहे प्राणाची भाषा,
प्राणाच्या जाणत्याला मात्र कसलीच नाही आशा !
शब्दांच्या गाद्या आणि शब्दांचेच लोड,
“स्वस्थ” वाटत नाहीये ना..मग आता तरी सोड !
शब्दाला शब्द जोडून का घालवतोस वेळ व्यर्थ,
शब्दाला कधी का असतो स्वतःचा असा अर्थ !!
शब्दांचा बाजार शब्दांचाच खेळ,
निशब्दाला ‘जाण’, वाया चाललांय वेळ !
शब्दांची बंधने आणि शब्दांवरील भक्ती,
मिळाली आहे कारे तुला व्यर्थ धारणांमधून मुक्ती??
शब्दांची वळणे आणि शब्दांच्याच वाटा,
“स्वगृहा”पासून लांब लांब नेतात ह्या वाटा !
शब्दांचा संग आणि शब्दांचेच रंग,
शब्दांच्या ‘अलिकडचा’ आहे निशब्दाचा संग !
शब्दांच्या कवायतीमधील शब्दांचेच श्रम,
जाणून घेरे तू…. ब्रह्म म्हणजे भ्रम !!
शब्दांचे पांडीत्य आणि शब्दांचाच बाजार,
“निराधार” आहेस “तो” तू, जो सार्‍या ब्रम्हांडाचा आधार !
शब्दांचा प्रभाव आणि भावाचा अभाव,
कसा कळेल रे तुला तुझा मूळ “स्व”भाव ??
शब्दातील तुझा “मी”, शब्दातील तुझा “तू”…
सदगुरु कृपेने कळेल… जाणीवेचा “जाणता” तो खरा “तू” !!
! जय गुरु !
सप्रेम शुभेच्छा

नितीन राम 

२६ मार्च २०१०

www.abideinself.blogspot.com
Whatever the Question, Love is the Answer!

English translation of this post:
Nishabda-TheWordless
http://abideinself.blogspot.in/2010/11/nishabda-wordless.html

++++++++++++++++++++++++++++++++++

अजून काही स्फुट-लेख:

सप्रेम आठवण: https://nitinram.com/new/2010/10/12/blog-pos-26/
बंधू … तुला रे कसला मृत्यू…!: https://nitinram.com/new/2010/09/05/blog-post_05-2/
प्रेम रोख… संशय उधार!: https://nitinram.com/new/2011/06/09/blog-pos-19/ 
श्रद्धा हरवली आहे का हो..!: https://nitinram.com/new/2011/05/26/blog-post_131/
‘शब्दा’ला दिसेल फक्त ‘शब्द’: https://nitinram.com/new/2011/05/23/blog-post_23/
“शब्दा”चे विसर्जन—तोच “निशब्द”: https://nitinram.com/new/2010/07/06/blog-post_06/
“सत्य” …स्वयंप्रकाशीत आहे: https://nitinram.com/new/2011/08/04/blog-pos-17/
Top