fbpx

भ्रम.. फक्त भ्रम

‘कोण’ आहे इथे आगळा-वेगळा…… ज्याला ‘काहीही’ पाहिजे आहे?

या इथे.. जे काही आहे …
दृश्य-अदृश्य, व्यक्त-अव्यक्त,
ह्यांत असे काय आहे…
जे मला पाहिजेयं ….
जे मी स्वतः नाहीये 🙂 !!!
या इथे.. जे काही आहे …
दृश्य-अदृश्य, व्यक्त-अव्यक्त
ह्यांत असे काय आहे…
ज्याची मला भीती आहे…
जे मी स्वतः नाहीये 🙂 !!!
मग आतां…. ह्या क्षणामध्ये पहां…
की या इथे.. जे काही आहे…
दृश्य-अदृश्य, व्यक्त-अव्यक्त,
ह्यां मधले असे काय आहे हो…
जे तुम्हाला ‘अजून’ पाहिजेयं ….
आणि
जे तुम्ही स्वतः ‘आत्ता’ नाही आहांत! 🙂 !!!!!
असे काय आहे अजून
जे तुम्हाला अजून ‘व्हायचंय’…
जे तुम्ही आत्ता नाही आहात..!!
‘कोण’ आहे इथे
आगळा-वेगळा असां……
ज्याला काहीही पाहिजे आहे 🙂 !
आहे का कोणी खरंच …
का फक्त भ्रमच आहे……. :-)!!
तुम्हीच पहां ….. 🙂 !!
जय गुरु
सप्रेम शुभेच्छा
-नितीन राम

12 JUNE 2010
Top