fbpx

“सदगुरु म्हणजेच स्वरूप”

23
Jul
2009
स्वरूपावरील लागलेल्या ग्रहणालाच ज्यांनी “ग्रहण” लावले…
त्या सदगुरुंना शतषः नमन….
त्यांचेच त्यांना नमन…. “न-मन”…..!

_()_जय गुरु _()_

*नितीन*
२२ जुलै २००९

No Comments

Leave a Reply

Top