fbpx

SELF Reminder… with love

21
Jul
2012
Original Marathi post
सप्रेम आठवण
being translated by dear friend Rajesh
 
Reminder… with love
 
You forgot you forgot, you forgot ..you only forgot.
Lost in words, you forgot your worldlessness.
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.
In pursuing your pursuits, you forgot the original destination.
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.
You indulged so much in the colors of painting, but forgot the empty canvas.
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.
You look to meaning in words, but forgot the meaning in your own self.
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.
You drowned yourself in all the knowledge, but forgot this No-knowledge.
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.
In playing cards of belief, you forgot the ace of Self.
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.
In the game of winners, you forgot to cherish the supreme joy of losing,
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.
In all the practices of oneness, you forgot unhappend deattachment within.
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.
In indulging in all experiences, you forgot the timeless Experiencer.
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.
In clinging to the game on edges, you forgot the flow itself.
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.
In running after happiness, you forgot the happiness within.
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.
In entangling youself with all the causes, you forgot the uncaused itself.
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.
That which is momentarily you hold, but the timeless you forget.
You forgot, you forgot, you forgot your own Self.

The lost can be searched & found
But
how about
the forgotten ONE…!!?
Hence this
Reminder….with love 🙂
Jai Guru
Nitin Ram
Whatever the question, Love is the Answer!

Related links:

SELF Reminder …
https://nitinram.com/new/2012/09/12/self-reminder/

14 Comments
 1. ………………………
  ………………………
  ………………………

  thank u soo much for making me realise this 🙂

  Reply
  1
 2. Aplyala nakki kay pahije tech nakki kalat nasel tar manus eihik sukhanchya magech dhavto na ??? If sombody does not reaiise his or hers own self it is meaningless isnt it ???

  Reply
  2
 3. गरज असेल ती 'सदवस्तू' मिळाल्याशिवाय रहात नाही… आत्यंतीक गरज… महत्त्वाची! व्यर्थ काय आहे हे कळणे ही त्याची सुरुवात… सप्रेम…..

  Reply
  3
 4. Only the two ends – Either Absolute Hollow Indulgence of everthing or the Absolute Want or Craving for Untasted Indulgence, creates the potential for search of Oneself, the true meaning. Everything in between is busy running from one end to another, in ignorance. For them the accident of grace by Master or existence can be the only miracle.

  Reply
  4
 5. "In playing cards of belief, you forgot the ace of Self…" Profound!

  Reply
  5
 6. Mee ek samanya SEEKER mhanun ek prashnachinha…..mazyatla ONE meech visarloy ….tya ONE karita kharach vel deu shakat nahiye….koni wat dakhavel ka ????'

  Reply
  6
 7. @Manoj:
  तहान लागलेली असताना… काय होते? ज्याला तहान लागलेली असते ती व्यक्ती/प्राणी पाण्याच्या जवळ जाते नां… का पाणी त्याच्या जवळ येते????? जर खरंच तहान लागलेली असेल तर पाणी तत्काळ समोर उपस्थित होते? तहानेच्या आधी पाणी उपस्थित आहेच… पाण्याची वाट दाखवणारा पण उपस्थित आहे… किंबहुना पाणी घेऊन कोणीतरी उपस्थित आहेच! नुसताच पाणी घेऊन उपस्थित नाहीये तर … वारंवार खर्‍या तहानेची 'आठवण' करून द्यायला पण कोणीतरी उपस्थित आहेच रे! घोडा पाण्यापाशी जाऊन फक्त उभा राहीला आहे… पण पाणी त्यानेच प्यायचे आहे ना???? पाणी खरे आहे का नाही हा संशय, घोड्याला पाणी पिण्यापासून वंचित ठेऊ शकतो… अन्यथा खरी तहान भागल्याशिवाय कधीच राहात नाही…..! तहान आणि पाण्याविषयीचे चर्चा-संवाद….विचार्-विनिमय, कधीच 'तहान' भागवू शकत नाहीत रे…. त्यासाठी पाण्याच्या स्त्रोताकडे जाणे आवश्यक आहे आणि मग 'पाणी पिणे' आपसूक होतेच… ते अनिवार्य आहे! सप्रेम….

  Reply
  7
 8. "In the game of winners, you forgot to cherish the supreme joy of losing,
  You forgot, you forgot, you forgot your own Self."

  Wonderful 'SELF Reminder', many thanks Nitin.

  regards

  Reply
  8
 9. मला तर खरी तहान लागलेलीसुद्धा कळत नाही पण तुझे लिखाण वाचून आपल्याला तहान लागल्याची जाणीव होते…थोडे क्षुधाक्षमन… थैन्क्स नि.रा.

  Reply
  9
 10. आपल्यामधील 'वास्तविक तहानेची' आठवण पण विसरलेली आहे रे…म्हणून तर… पुन्हा-पुन्हा न राहवल्यामुळे…. ही 'सप्रेम आठवण' कराविशी वाटते. सदगुरु कृपा अनंत आहे….तीच कृपा करुणेमुळे… न-कळत आणि वारं-वार ही 'आठवण' करून देत राहाते आहे…..! थोडेस… क्षुधाक्षमन पुरेसे आहे का??? क्षुधा आणि मन ह्याच्या मध्ये जो 'क्ष' लपला आहे… . अडकला आहे, त्याची ओळख झाली की… क्षुधा आणि मन ह्या दोघांचा कायमचा अंत होऊ शकतो…. मग उरतो तो 'अकारण-अविरत आनंद' जो तुझा माझा आणि प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध स्वभाव आहे….. सप्रेम

  Reply
  10
 11. धन्य धन्य…त्रिवार धन्यवाद… 'क्ष' ची आठवण करून दिल्याबद्दल…

  Reply
  11
 12. काय सांगू आता….सदगुरुंची ख्याती….'वेद' वेड्यामुखी बोलविले……. जय गुरु ♥

  Reply
  12
 13. The love of the ignorant can be harmful yet even the anger of the
  Enligntened is a blessing!

  Reply
  13
 14. 🙂 $alaam

  Reply
  14

Leave a Reply

Top