fbpx

Does Space travel

एक धारणा: “किल्ली लावली की कुलूप उघडते”

एक धारणा: “किल्ली लावली की कुलूप उघडते”

अरे हो…..(कुलूप आणि किल्ली राहूद्यात) पण दार तरी कुठे आहे तिथे !!!! 🙂

-नितीन राम

Top