fbpx

Maya

‘माया’ म्हणजे काय? (What is illusion?)

जिथे पहावे तिथे,
धावपळ करणारे जिवंत मुर्दे!
The living dead are 
running around everywhere.

मुर्दे असूनही मृत्यूला घाबरतात…
काय आश्चर्य आहे ना……!!!!?
How amazing that 
the dead are scared of the death!!?

“जे कायम आहेच” ते, त्यांना….
कान असून ऐकू येत नाही…
डोळे असूनही दिसत नाही…!
They can not hear with ears,
can not see with eyes…
“What Is” Here & Now!!


सारे मुर्दे आपल्याच धुंदित,
आपल्याच बेहोशीत…
‘ओळखीच्या बंधनांमध्ये’…
एकदम खुश आहेत…!
All of them are so engrossed
in their concepts of the Truth,
unaware of even their un(consciousness)!

अनोळखी मुक्तीपेक्षा,
ओळखीचे बंधन… हवेहवेसे वाटते.
ह्याचेच नाव…. “माया”!
Known bondage
appears to be comfortable 
than the Unknown Freedom!!!
This is ‘Maya’… This is Illusion!

Jai Guru  

Nitin Ram
11 August 2013

www.abideinself.blogspot.in

Related Posts:

Death is the Fallacy:
https://nitinram.com/new/2010/05/15/death-is-only-fallacy/

बंधू… तुला रे कसला मृत्यू!!
https://nitinram.com/new/2010/09/05/blog-post_05-2/

Life is an illusion, beyond doubt, beyond belief!
https://nitinram.com/new/2012/04/21/life-is-illusionbeyond-doubt-beyond/

मूळ स्वप्न कोणते?* (*फक्त प्रौढांसाठी)
https://nitinram.com/new/2011/12/17/blog-pos-14/

Top