fbpx

Nothing ever Happened…

काहीच घडले नाही….

जे-जे… कधीही नव्हतेच… ते-ते सर्व… नष्ट झाले….
आणि..
जे-जे… कायम होतेच….. ते सर्व स्पष्ट झाले…..! 

-Nitin

Top