fbpx

The Mindless Revealation

‘मी’ कोण आहे? – एक सोप्पे कोडे!

‘डोके’ गहाण पडले…
की
‘कोडे’ आपसुक सुटते…!

‘हे’ कोडे डोक्याने सुटणारे नाय….
इथे डोक्याचे जास्ती कामच नाय…! 😉

गुरु परमात्मा परेषु… ऐसा ज्याचा दृढ विश्वासू!

सप्रेम नमस्कार

-नितीन राम
जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली!

*With Surrender of Mind,
the Mystery
reveals itself!

Related links:

What’s your definition of Richness???
http://abideinself.blogspot.in/2012/11/whats-your-definition-of-richness.html
NISHABDA – The Wordless
https://nitinram.com/new/2010/11/27/nishabda-wordless/
निशब्द
https://nitinram.com/new/2010/03/27/blog-pos-31/
Life is an illusion…Beyond doubt, Beyond belief
https://nitinram.com/new/2012/04/21/life-is-illusionbeyond-doubt-beyond/
ओळख… ज्याची त्याला
https://nitinram.com/new/2012/11/05/blog-pos-7/

Top